Contact Us

 

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Punjab

Vidya Bhawan (Punjab School Education Board)
Block E , 5th Floor, Phase-VIII
SAS Nagar (Mohali) - PUNJAB (INDIA)
Pin-Code. 160062

Phone :

+91 - 172 - 5212313, 5212359

Fax :

+91 - 172 - 5212369, 5212370

E-mail :

rmsapunjab.mis@gmail.com